< Terug naar blogs
AVG en GDPR
March 2024
Sinds mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in heel de Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. In het Engels staat dit ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).
Waar staat de AVG-wetgeving voor?

De AVG wetgeving staat voor de privacy van de burger woonachtig in de EU. Het is van toepassing als u te maken hebt met persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, BSN, enzovoort) van klanten, personeel of andere personen.

Binnen de AVG gaat het vooral om het verwerken van persoonsgegevens, deze verwerking omvat een viertal soorten verwerking, namelijk:

  • Het opslaan, bewerken of aanpassen van de gegevens;
  • Verzamelen en structureren van de gegevens;
  • Verspreiden en combineren van de gegevens;
  • Maar ook het verwijderen van de gegevens.

Deze gegevens kunnen handmatig maar ook automatisch worden toegevoegd aan bijvoorbeeld een mailinglijst die u hebt gemaakt.

De AVG-wetgeving en marketing?

Binnen uw bedrijf heeft u natuurlijk te maken met persoonsgegevens. Denk maar eens aan de automatische e-mail die u er maandelijks uitstuurt, de klanten die u bellen voor een afspraak of klanten die via de webshop iets kopen en daarvoor naam, e-mail en adresgegevens achter moeten laten.

Kortom, u moet een goede reden hebben om deze gegevens ergens op te slaan, en dit doet u door simpelweg de klant/gebruiker te vragen of ze het in orde vinden om de gegevens met u te delen (soort contract).

Deze gegevens mag u bewaren, alleen moet u hier wel een goed doel voor hebben. Dat betekent dat een klant een product van u heeft gekocht en u na 1 week wil vragen of hij/zij het een fijn product vindt, dan heeft u een goede reden. Wilt u de gegevens bewaren om over 3 jaar weer eens een aanbod te doen, zonder dat hier een reden voor is. Dan doet u er goed aan om deze gegevens niet meer te bewaren.

Bijzondere persoonsgegevens

U krijgt af en toe ook te maken met bijzondere persoonsgegevens, denk aan: Iemands gezondheid of de politieke voorkeur. Deze persoonsgegevens mag u absoluut niet gebruiken voor uw marketingdoeleinden tenzij u hier een uitzondering op heeft vanuit de staat.

Heeft u dit niet en leeft u de AVG-regels niet na? Dan kunt u strafrechtelijk vervolgd worden.

Hoe beschermt u deze gegevens?

Als marketeer heeft u te maken met digitale kluizen, deze moeten goed worden beveiligd, vooral als het om het klantenbestand gaat. Ik geef u een aantal tips hoe u het best om kunt gaan met de persoonsgegevens:

  1. Verzamel niet meer gebruiksgegevens die echt nodig zijn. Ga dus niet op LinkedIn zoeken naar mailadressen, namen en telefoonnummers, maar laat men bij u komen. Dit is niet alleen AVG proof, maar zo laat u ook uw professionaliteit zien.
  2. Werkt u met een team? Zorg er dan voor dat niet iedereen zomaar toegang geeft tot deze gegevens, beperk het alleen met een kleine groep die te maken heeft met klantcontacten.
  3. Vanuit de AVG-wetgeving kunt u verplicht worden een DPIA uit te voeren. Dit is een onderzoek naar de risico’s van gegevensverwerking binnen uw onderneming. Zo kunt u op tijd maatregelen hiertoe nemen.
  4. Zorg ervoor dat u de wet- en regelgeving van uw branche kent. Vanuit de AVG kan er geen bewaartermijn zijn, maar volgens andere wetgevingen kan hier wel een maximum aan zitten.

Vrijblijvend een telefonische kennismaking?

Laat hieronder uw telefoonnummer en mailadres achter dan neem ik binnen twee werkdagen contact met u op.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Of vul het contactformulier in